有病目痛者息阴下言 李君令我目愈谢以一豚

有病目痛者息阴下言 李君令我目愈谢以一豚

有病目痛者息阴下,言:“ 李君令我目愈,谢以一豚

出自未知佚名的《桑中生李》

原文赏析:
南顿张助于田中植禾,见李核,欲持去,顾见空桑中有土,因植种,以余浆灌溉,后人见桑中复生李,转相告语。 

有病目痛者息阴下,言:“ 李君令我目愈,谢以一豚。

”目痛乃小疾,亦行自愈。

闻者传语:“盲者得视。

”众犬吠声,远近翕赫,其下车骑常数千百,酒肉滂沱。

间一岁余,张助远出来还,见之惊云:“此有何神,乃我所种耳。

”因就斫之。

拼音解读
nán dùn zhāng zhù yú tián zhōng zhí hé ,jiàn lǐ hé ,yù chí qù ,gù jiàn kōng sāng zhōng yǒu tǔ ,yīn zhí zhǒng ,yǐ yú jiāng guàn gài ,hòu rén jiàn sāng zhōng fù shēng lǐ ,zhuǎn xiàng gào yǔ 。 

yǒu bìng mù tòng zhě xī yīn xià ,yán :“ lǐ jun1 lìng wǒ mù yù ,xiè yǐ yī tún 。

”mù tòng nǎi xiǎo jí ,yì háng zì yù 。

wén zhě chuán yǔ :“máng zhě dé shì 。

”zhòng quǎn fèi shēng ,yuǎn jìn xī hè ,qí xià chē qí cháng shù qiān bǎi ,jiǔ ròu pāng tuó 。

jiān yī suì yú ,zhāng zhù yuǎn chū lái hái ,jiàn zhī jīng yún :“cǐ yǒu hé shén ,nǎi wǒ suǒ zhǒng ěr 。

”yīn jiù zhuó zhī 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

佚名 古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。…详情